4:an

Årskurs fyra håller till längst bort i skolan, med backen utanför sitt fönster. Mentor för klassen är Annika Kindblad. Vill man komma i kontakt med Annika är det lättast att nå henne via mail; annika.kindblad@almhult.se.

Klassen arbetar ofta med datorer  och all information om läxor och uppgifter finns på elevernas Teams.

Klassen jobbar ofta kooperativt och tar hjälp av varandra i sitt lärande.

Här hittar ni klassens schema!