4:an

Årskurs fyra håller till närmast till höger efter trapporna, med backen utanför sitt fönster. I klassen går 16 elever. Mentor för klassen är Maria Blixt. Vill man komma i kontakt med Maria är det lättast att nå henne via mail; maria.blixt@almhult.se.

Klassen jobbar ofta kooperativt och tar hjälp av varandra i sitt lärande.

Här hittar ni klassens schema!