5:an

Årskurs 5 håller till på övervåningen i högra delen av skolan i ett stort och ljust klassrum. I klassen går det 9 elever. Mentor för åk 5 är Cecilia Winberg. Ni når mig på skolans/fritids telefonnummer 072-1557690 eller på mail, cecilia.winberg@almhult.se

Vi jobbar gärna tematiskt i både no och so ämnen. Vi försöker få in mer och mer av det kooperativa arbetssättet, vilket gynnar samarbetet mellan eleverna. Klassen jobbar även en del med både 4:or och 6:or  i olika ämnen.

Mentorn brukar skriva ett veckobrev där föräldrar får veta vad vi gjort varje vecka. De flesta läxor skrivs också in på bloggen.