Busstider

Skolbussarna går enligt följande:

Måndag

Samtliga bussar oavsett destination avgår kl. 12.50.

Göterydsturen 350 avgår kl. 14.35, Brännhultsturen 360 avgår kl. 14.10, Hallarydsturen 365 avgår kl. 14.10.

Tisdag

Samtliga bussar oavsett destination avgår kl. 12.50.

Göterydsturen 351, 3351 avgår kl. 14.55, Brännhultsturen 361, avgår kl. 14.55,  Hallarydsturen 366, avgår kl. 14.35.

Onsdag

Samtliga bussar oavsett destination avgår kl. 12.50.

 Göterydsturen 352, 3352 avgår kl. 14.35, Brännhultsturen 362 avgår kl.14.10,  Hallarydsturen 367  avgår kl. 14.10.

Torsdag

Samtliga  bussar oavsett destination avgår kl. 12.50.

 Göterydsturen 353 avgår kl. 14.55, Brännhultsturen 363, 3363 avgår kl.14.55,  Hallarydsturen 368 avgår kl. 14.35.

Fredag

Samtliga  bussar oavsett destination avgår kl. 12.50.

 

Vi har även en fritidsbuss som går till Hallaryd varje dag kl. 16.00.