Busstider

Skolbussarna avgår från Ryfors skola kl. 12:50 och 14:20 varje dag.

Vi har även en fritidsbuss som går till Hallaryd varje dag kl. 16.00.