6:an

Årskurs 6 håller till på övervåningen av skolan i ett stort och ljust klassrum. I klassen går det 11 elever. Mentor för åk 6 är Annika Kindblad. Ni når mig på skolans/fritids telefonnummer 072-1557690 eller på mail, annika.kindblad@almhult.se.

I sexan jobbar vi mycket kooperativt lärande. Vi lär oss tillsammans och drar nytta av varandras styrkor. Vi använder även mycket digitala resurser i vårt arbete, alla elever har en egen dator som används flitigt.

Inom so;ämnena och svenskan arbetar vi mycket ämnesintegrerat. Vi skriver till exempel olika sorters texter baserat på det område som vi arbetar med och tränar på läsförståelse och studieteknik när vi läser ämnestexter.

Här på bloggen hittar ni information om vad vi gör i klassen och om kommande aktiviteter. Jag försöker också lägga ut material till läxor och uppgifter här så att de finns tillgängliga om man glömt dem i skolan.