Kurator

Skolans kurator heter Veronica Rost och ni kan nå henne på telefonnummer 0476-642425 eller via mail; veronica.rost@almhult.se .