Fritids

Telefonnummer till de olika avdelningarna:

Fritids åk F-2, 072-155 76 90
Fritids åk 3-5, 0701405801