Skolan

Skolan når ni på telefonnummer 072-1557690. Ni kan också nå oss via mail, men tänk på att det inte är alltid vi hinner läsa våra mail direkt!